Protetik


Idag finns det flera olika sätt att ersätta skadade eller förlorade tänder. Vi erbjuder både fast och avtagbar protetik. Som patient erhåller du alltid kostnadsförslag innan påbörjad behandling.

Protes

Proteser finns som både hel- och delprotes och ersätter en eller flera tänder. Protesen är avtagbar och behövs tas ut för att rengöras.  Vi ger dig minst ett års garanti på avtagbar protes med undantag på temporära proteser.

Implantat

Med implantat kan man ersätta en eller flera tänder.  En titanskruv skruvas ner i käkbenet, vilket fungerar som en konstgjord tandrot. På skruven kan man sedan fästa en konstgjord krona.
I samarbete med Bengt Lewin kan vi erbjuda en behandling av högsta kvalité. Bengt Lewin specialisttandvård är en klinik som inriktas på kirurgisk specialisttandvård.  För att läsa mer om Bengt Lewin specialisttandvård tryck här

Bro

En bro ersätter en eller flera tänder och är en fastkonstruktion. Bron kan vara käkbensförankrad, det vill säga att man fäster med implantat, eller cementeras bron i intilliggande tänder.

Krona

Om en tand är lagad flera gånger eller om tanden har en omfattande skada kan man behöva ersätta tanden med en krona.
På vår klinik kan vi erbjuda en snabb och smidig behandling genom att framställa E-max kronor på kliniken. E-max är en helkeramsik krona som ger ett hållbart och ett estetiskt resultat.  Läs mer om behandlingen under ”cerec cad-cam chairside