Prislista 2023


Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

 

 

Behandling Pris
Basundersökning, utförd av tandläkare 1 235kr
Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 500kr
Omfattande undersökning, utförd av tandläkare 1 350kr
Utredning inklusive undersökning utförd av tandläkare 1 980kr
Basundersökning, utförd av tandläkare 825kr
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 1235kr
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 400kr
Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist 730kr
Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 85kr
Röntgenundersökning, helstatus 885kr
Panoramaundersökning 725kr
Röntgenundersökning, omfattande 1 080kr
Röntgenundersökning, delstatus 255kr
Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 1 095kr
Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus 1 395kr
Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder 1 705kr
Tomografiundersökning, fyra kvadranter 2 020kr
Analoga studiemodeller för behandlingsplanering 695kr
Salivsekretionsmätning 695kr
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 415kr
Biopsi 1 415kr

 

Sjukdomsförebyggande åtgärder

 

Behandling Pris
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 500kr
Profylaxskena, per skena 895kr
Fluorbehandling, kortare behandlingstid 220kr
Fluorbehandling 435kr
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 325kr
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 635kr
Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 920kr

 

Sjukdomsbehandlande åtgärder

 

Behandling Pris
Sjukdoms-eller smärtbehandling, mindre omfattande 490kr
Sjukdoms-eller smärtbehandling 920kr
Sjukdoms-eller smärtbehandling, omfattande 1 300kr
Sjukdoms-eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande 1 950kr
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 500kr
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 215kr
Icke-operativ behandling av kariessjukdom 565kr
Stegvis exkavering 1 245kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande 725kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande, komplicerad 1 085kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande 1 450kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande 1 735kr

 

Kirurgiska åtgärder

 

Behandling Pris
Tanduttagning, en tand 1 380kr
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 2 170kr
Tanduttagning, enkel 530kr
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant 3 625kr
Omfattande dentoalveolär kirurgi 4 700kr
Tanduttagning, övertalig tand 1 325kr
Övrig kirurgi eller plastik 2 250kr
Tanduttagning, ytterligare när flera tanduttagningar utförts under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd 950kr
Implantat, per styck, tilläggsåtgärd 4 500kr
Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant 4 350kr
Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant 5 250kr
Kirurgisk avlägsnande av implantat 4 290kr

 

Rotbehandling

 

Behandling Pris
Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4 155kr
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4 715kr
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6 090kr
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6 250kr
Akut endodontisk behandling, annan behandlare 1 300kr
Akut trepanation och kavumexstirpation 1 140kr
Komplicerad kanallokalisation 1 050kr
Stiftborttagning 1 280kr
Apikalkirurgisk behandling 4 000kr
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1 125kr

Bettfysiologiska åtgärder

 

Behandling Pris
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 150kr
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4 150kr
Reponeringsskena, per skena 6 085kr
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 2 400kr
Bettslipning för ocklusal stabilisering 820kr

 

Reparativa åtgärder

 

Behandling Pris
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 515-880kr
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 900-1 250kr
Fyllning av tre eller fler ytor på framtand eller hörntand 1140-1 615kr
Fyllning av en yta på molar eller premolar 700-1 195kr
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1095-1 1720kr
Fyllning av tre eller fler ytor på molar eller premolar 1510-2 040kr
Krona i plastiskt material, klinikframställd 1735-2 195kr
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 720kr

Protetiska åtgärder

 

Behandling Pris
Permanent tandstödd krona, en per käke, metall 6 895kr
Permanent tandstödd krona, en per käke, keramik 7 295kr
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, metall 6 895kr
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, keramik 6 995kr
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3 900kr
klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1 760kr
Hängande led vid tandstödd protetik, per led, metall 2 795kr
Hängande led vid tandstödd protetik, per led, keramik 3 250kr
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, metall 2 035kr
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, keramik 2 385kr
Radikulärförankring vid avtagbar protes 3 720kr
Semipermanent krona eller hängande led, per led 2 660kr
Innerkrona för teleskop- eller konstruktion 3 650kr
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1 160kr
Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd 1 195kr
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1 610kr
Broreparation med tandteknisk insats 4 895kr
Broreparation med tandteknisk insatts, omfattande 8 450kr
sadelkrona 5 640kr
Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder 4 350kr
Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 110kr
Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 13 525kr
Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14 500kr
Attachments, per styck 105kr
Hel underkäksprotes 11 295kr
Hel överkäksprotes 11 295kr
Immediatprotes, hel käke 8 630kr
Justering av avtagbar protes 460kr
Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1435kr
Rebasering av protes 2 915kr
Lagning av protes där avtryck krävs 2 335kr
Rebasering och lagning av protes 3 525kr
Komplicerad lagning av protes 4 200kr
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7 120kr
Inmontering av förankringselement 3 240kr
Ocklusionskorrigerande bettslipning 2 110kr
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsbredning eller bettstabilisering 5 055kr
Klammerplåt 4 300kr
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllnadsmaterial, per tandposition 600kr
Implantatstödd krona, en per käke, metall 8 850kr
Implantatstödd krona, en per käke, keramik 9 550kr
Implantatstödd krona, flera i samma käke, metall 7 610kr
Implantatstödd krona, flera i samma käke, keramik 8 350kr
Hängande led vid implantatstöddbro, metall 2 795kr
Hängande led vid implantatstöddbro, keramik 3 250kr
Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led 2 230kr
Distans inklusive distansskruv, per styck 1 365kr
Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat 21 210kr
Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler 23 965kr
Tillägg för alveolarbar på två implantat 4 745kr
Tillägg för alveolarbar på tre implantat 5 590kr
Tillägg för alveolarbar på fyra implantat 7 445kr
Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement 15 600kr
Förankringselement täckprotes, per styck 305kr
Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande 1 210kr

 

Avbokning/uteblivande
Vi ber dig att avboka senast 24h innan ditt besök för att undvika att debiteras för sent återbud.
Beroende på den bokade behandlingen debiteras uteblivande eller sent återbud med 400 – 1 200Kr. 

Tandvårdsbidrag  och högkostnadsskydd
1 Juli varje år får du ett tandvårdsbidrag som du kan nyttja hos oss. Hur mycket du får i bidrag beror på din ålder.
24-29 år: 600 Kr
30-64 år: 300 kr
64 år och uppåt: 600Kr  

Högkostnadsskyddet finns till för dig som överstiger en kostnad på 3000Kr under en behandlingsperiod på ett år. Försäkringskassan går in och betalar från 50% till 85% av referenspriset.  För mer information tryck här.