Bastandvård


I bastandvård ingår de undersökningar och behandlingar som är vanligt förekommande och som i de flesta fall är ersättningsberättigade.

Undersökning

Regelbundna undersökningar minkar risken för stora och kostsamma behandlingar. Hur täta besök vi rekommenderar är individuellt och beror på hur vi bedömer din orala hälsa.
I en basundersökning, som utförs av tandhygienist eller tandläkare, visar det sig om du har karies, tandköttsinflammation, tandlossning eller andra tecken på problem eller sjukdomar i munhålan. Detta görs via en klinisk kontroll av munhålan inkl. röntgenbilder.

Fyllningsterapi

Om du har fått ett hål eller en fraktur behöver din tand lagas. Idag är komposit (plast) det vanligaste materialet vid mindre skador. Vid större skador kan man behöva en krona för ett hållbart resultat.

Rotfyllning

En av de vanligaste orsakerna till att en tand behöver rotfyllas är att kariesangreppet har nått in i pulpan.
Tandläkaren öppnar och avlägsnar tandens inre mjuka vävnad för att sedan fylla rotkanalen.  Denna behandling kräver minst två besök. 

Extraktion

Är en tand så pass sjuk eller skadad att den inte går att rädda kan man behöva ta bort en tand. En tanduttagning kan även vara nödvändig vid en tandregleringsbehandling eller om en visdomstand växer snett.
Innan en tand extraheras görs en noggrann undersökning av tandläkaren, både kliniskt och på röntgenbild.
Efter extraktionen skall du undvika att skölja munnen, äta, dricka, röka eller snusa på två timmar.

Röntgenbilder

Röntgenbilder är nödvändigt för att kunna upptäcka sådant som man inte kan se med egna ögon. Vi använder oss utav digital röntgen vilket ger en betydligt lägre stråldos än med den analoga röntgentekniken. En annan fördel med den digitala tekniken är att det går snabbt. På endast några få sekunder efter exponering visas bilden på skärmen.

Panorama

Röntgenbild som avbildar tänderna, benstrukturen i över- och underkäke,
bihålorna samt käklederna. Tekniken medför att tandläkaren får mer information i en och samma bild.